MENU

Tin tức / Biến tần - Hướng dẫn cách cài đặt trên biến tần LS iG5A (phần 3)

BIẾN TẦN LS (iG5A):

HƯỚNG DẪN CÁCH CÀI ĐẶT TRÊN BIẾN TẦN LS (P.3)


4. Điều khiển tần số bằng 4~20mA/0~20mA và chạy Run/Stop trên bàn phím

Bước 1: Vào nhóm Drive của biến tần LS (IG5A)
 • Vào hàm drv : Chọn “0” _Cho phép chạy run/ stop trên bàn phím của biến tần LS .
 • Vào hàm Frq : Chọn “4”_Cho phép thay đổi tần số bằng dòng 4~20mA hoặc 0~20mA của biến tần LS.
 • Vào hàm ACC : Cài giá trị “0~6000”(Sec)_ Thời gian tăng tốc cho biến tần LS.
 • Vào hàm dEC : Cài giá trị “0~6000”(Sec)_ Thời gian giảm tốc cho biến tần LS.
 • Vào hàm drC : Chọn “F”_Cho phép biến tần LS chạy thuận.
 • Chọn “r”_Cho phép biến tần LS chạy nghịch.
Bước 2: Vào nhóm Function 1 của biến tần LS
 • Vào hàm F1 : Chọn “0” _Cho phép biến tần LS chạy thuận và nghịch .
 • Chọn “1”_Không cho phép biến tần LS chạy thuận.
 • Chọn “2”_Không cho phép biến tần LS chạy nghịch
 • Vào hàm F21 : Cài “40~400”(Hz)_Cài tần số Max cho biến tần LS hoạt động (thường cài bằng tần số lưới điện).
 • Vào hàm F22 : Cài “30~400”_Cài đặt tần số cơ bản cho biến tần LS (thường cài bằng tần số F21).
Bước 3: Vào nhóm I/O của biến tần LS
 • Vào hàm I11 : “0~9999” _Cài thời gian lọc tín hiệu dòng điện 4~20/ 0~20mA đưa về biến tần LS.
 • Vào hàm I12 : “0~20” (mA) _Cài mức thấp của dòng điện ngõ vào 4~20/ 0~20mA cho biến tần LS.
 • Vào hàm I13 : “0~400” (Hz) _ Cài mức thấp của tần số cho biến tần LS tương ứng với I12.
 • Vào hàm I14 : “0~20” (mA) _Cài mức cao của dòng điện ngõ vào 4~20/ 0~20mA cho biến tần LS.
 • Vào hàm I15 : “0~400”(Hz) _ Cài mức cao của tần số cho biến tần LS tương ứng với I14.
 • Vào hàm I10 : “0~400”(Hz)_ Cài mức cao của tần số tương ứng với hàm I9 của biến tần LS.
bien tan LS
Bước 4: Vào nhóm Function 1 và 2 của biến tần LS
 1. Các hàm đã cài trên bước 1 và 2 cơ bản biến tần LS đã chạy tốt.Tuy nhiên trong một số trường hợp cần thiết cài thêm một số hàm sau:
 2.  Hàm F4 :  Chọn “0”_Cho phép biến tần LS dừng theo kiểu Decelerate.                 
 3. Chọn “2”_Cho phép dừng theo kiểu Free run
 4. Hàm F27 : Chọn “0” _Điều khiển Torque trên biến tần LS theo chế độ Manual.
 5. => F28 cài % (0~15)Torque khi chạy nghịch trên biến tần LS
 6. => F29 cài % (0~15)Torque khi chạy thuận trên biến tần LS
 7. => Hàm F27 : Chọn “1”_Điều khiển Torque  trên biến tần LS theo chế độ Auto.
 8. Hàm H20 : Chọn “1”_Cho phép biến tần LS chạy khi vừa cấp nguồn (công tắc ngoài đang ở chế độ chạy thuận(Fx) hoặc chạy nghịch (Rx)).
 9. Hàm H72 : Chọn “0~17”_Cài thông số muốn hiển thị trên biến tần LS.
 10. Hàm H93 : Chọn “1”_ Trả về các thông số mặc định của nhà sản xuất biến tần LS.(Xóa hết dữ liệu đã cài.)
Sơ đồ
so do iG5A
Chân CM là chân chung cho tín hiệu ngỏ vào.

Chân I Chân tín hiệu ngỏ vào 0~20mA hoặc 4~20mA.

SLIDESHOW

Bookmark and Share
HOTLINE0942 982 231
Kinh doanh : (028) 3950.7410
Mr Trần Trung Tính : 0913 050 074
Mr Lê Trường An : 0942 982 231
hp-auto@hungphu.com.vn

BIẾN TẦN HƯNG PHÚ

BIẾN TẦN - SLIDESHARE

Website liên kết : hungphu.com.vn bientanhitachi.com hanmyviet.com bientanvicruns.com bientandorna.com hopkhang.com klc.vn hanvietnhat.com

sản phẩm liên quan

CT TNHH Kỹ Thuật Tự Động HƯNG PHÚ
Người đại diện: Giám đốc Lê Thị Hồng Quế
Giấy CNĐKDN: 0304475037-được sửa đổi lần 4 ngày 09/12/2015
Địa chỉ đăng ký kinh doanh : 27 Triệu Quang Phục , Phường 10, Quận 5, Tp.HCM
Điện thoại : 028. 39507410 - 38593717
Hotline : 0913 050 074
Fax : 028. 38559431 - Email: tinh.tran@hungphu.com.vn
Copyright © 2016 HungPhu AT. Co., Ltd..